BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

Ale hledejte vy nejprv království Božího a spravedlnosti jeho, a toto vše bude vám přidáno

Matouš 6:33

Žalmy 31:24