BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

(58:12) Ano dí každý: V pravdě, žeť má užitek spravedlivý, jistě, žeť jest Bůh soudce na zemi

Žalmy 58:11

Žalmy 31:24