BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

(40:6) Mnohé věci činíš ty, Hospodine Bože můj, a divní jsou skutkové tvoji i myšlení tvá o nás; není, kdo by je pořád vyčísti mohl před tebou. Já chtěl-li bych je vymluviti a vypraviti, mnohem více jich jest, nežli vypraveno býti může

Žalmy 40:5
Žalmy 30:3-5