BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

Jáť zajisté dám vám ústa a moudrost, kteréžto nebudou moci odolati, ani proti vám ostáti všickni protivníci vaši

Lukáš 21:15
Žalmy 30:3-5