BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

Neboť není bojování naše proti tělu a krvi, ale proti knížatstvu, proti mocnostem, proti světa pánům temností věku tohoto, proti duchovním zlostem, kteréž jsou vysoko

Efezským 6:12
Římanům 5:8-9