BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

Ohavností jsou Hospodinu závaží rozdílná, a váhy falešné neoblibuje

Príslovia 20:23
Římanům 5:8-9