BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

Nadto dal Bůh moudrost Šalomounovi a prozřetelnost velikou náramně, a širokost mysli, jako jest písku na břehu mořském

1 Královská 4:29

Príslovia 22:9