BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

Tak ať zahynou všickni nepřátelé tvoji, ó Hospodine, tebe pak milující ať jsou jako slunce vzcházející v síle své. I byla v pokoji země za čtyřidceti let.

Sudcov 5:31

Príslovia 19:11