BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

Scházelo se pak množství z okolních měst do Jeruzaléma, nesouce nemocné a trápené od duchů nečistých, a uzdravováni byli všickni

Skutky apoštolů 5:16

Príslovia 19:11