BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

A nadějeť nezahanbuje. Nebo láska Boží rozlita jest v srdcích našich skrze Ducha svatého, kterýž dán jest nám

Římanům 5:5

Matouš 9:22