BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

Doufej v Hospodina, a

Žalmy 37:3
Matouš 8:16-17