BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

Syn moudrý obveseluje otce, ale syn bláznivý zámutkem jest matce své

Príslovia 10:1
Matouš 8:16-17