BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

Pracujte ne o pokrm, kterýž hyne, ale o ten pokrm, kterýž zůstává k životu věčnému, kterýž Syn člověka dá vám. Nebo tohoť jest potvrdil Bůh Otec

Jan 6:27
Matouš 17:18-20