BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

Nadto pak u Boha moudrost a síla, jehoť jest rada a rozumnost

Jób 12:13
Matouš 14:30-32