BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

A byť se i hory pohybovaly, a pahrbkové ustupovali, milosrdenství mé však od tebe neodstoupí, a smlouva pokoje mého se nepohne, praví slitovník tvůj Hospodin

Izaiáš 54:10

Malachiáš 4:2