BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

Choďtež v moudrosti před těmi, kteříž jsou vně, čas kupujíce

Koloským 4:5

Malachiáš 4:2