BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

Váha falešná ohavností jest Hospodinu, ale závaží pravé líbí se jemu

Príslovia 11:1

Koloským 3:15