BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

Duše má pak ať se veselí v Hospodinu, a ať raduje se v spasení jeho

Žalmy 35:9

Józua 1:7