BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

Věže pevná jest jméno Hospodinovo; k němu se uteče spravedlivý, a bude povýšen

Príslovia 18:10

Józua 1:7