BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

Amen, amen pravím vám: Že kdož slovo mé slyší, a věří tomu, jenž mne poslal, máť život věčný, a na soud nepřijde, ale přešelť jest z smrti do života

Jan 5:24

Jeremiáš 17:14