BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

Toto praví Hospodin: Ostříhejte soudu, a čiňte spravedlnost; nebo brzo spasení mé přijde, a spravedlnost má zjevena bude

Izaiáš 56:1

Jeremiáš 17:14