BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

Povinniť jsme díky činiti Bohu vždycky z vás, bratří, tak jakž hodné jest, protože velmi roste víra vaše a rozmáhá se láska jednoho každého z vás, všechněch k sobě vespolek

2 Tesalonickým 1:3
Izaiáš 53:4-5