BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

Bázeň Hospodinova přidává dnů, léta pak bezbožných ukrácena bývají

Príslovia 10:27

Izaiáš 43:25