BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

Pohrdá bližním svým blázen, ale muž rozumný mlčí

Príslovia 11:12
Galatským 5:16-18
1 Tesalonickým 5:19