BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

Kdož by pak nepravost páchal, odměnu své nepravosti vezme. A neníť přijímání osob u Boha

Koloským 3:25
Filipským 3:8-11