BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

Rozsívejte sobě k spravedlnosti, žněte k milosrdenství, ořte sobě ouhor, poněvadž čas jest k hledání Hospodina, ažby přišel a dštil vám spravedlností

Hozeáš 10:12

Efezským 6:10