BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

A ponižujíce se lid můj, nad nímž jest vzýváno jméno mé, modlili by se, a hledali by tváři mé, a odvrátili by se od cest svých zlých: i já také vyslyším je s nebe, a odpustím hřích jejich, a uzdravím zemi jejich

2 Kronická 7:14

Efezským 6:10