BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

Poslouchej otce svého, kterýž tě zplodil, aniž pohrdej matkou svou, když se zstará

Príslovia 23:22