BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

Radujte se v Pánu vždycky; opět pravím, radujte se

Filipským 4:4

Ámos 5:24