BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

Ó Bože otců mých, těť oslavuji a chválím, že jsi mne moudrostí a silou obdařil, ovšem nyní, že jsi mi oznámil to, čehož jsme žádali od tebe; nebo věc královu oznámil jsi nám

Daniel 2:23

Ámos 5:24