BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

Blahoslavení, kteříž lačnějí a žíznějí spravedlnosti, nebo oni nasyceni budou

Matouš 5:6

Ámos 5:24