BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

Zdaliž jsem nepřikázal tobě, řka: Posilni se a zmužile se měj, neboj se, ani lekej, nebo s tebou jest Hospodin Bůh tvůj, kamž se koli obrátíš

Józua 1:9

Ámos 5:24