BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

Kdež jest tedy chlouba tvá? Vyprázdněna jest. Skrze který zákon? Skutků-li? Nikoli, ale skrze zákon víry

Římanům 3:27

5 Mojžišova 20:1