BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

Služte Hospodinu s veselím, předstupte před oblíčej jeho s prozpěvováním

Žalmy 100:2

3 Janův 1:4