BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

Služte Hospodinu s veselím, předstupte před oblíčej jeho s prozpěvováním

Žalmy 100:2
2 Timoteovi 3:16-17