BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

On pak Bůh pokoje posvětiž vás ve všem, a celý váš duch i duše i tělo bez úhony ku příští Pána našeho Jezukrista zachováno budiž

1 Tesalonickým 5:23

2 Mojžišova 15:26