BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

Přede vším, čehož se stříci sluší, ostříhej srdce svého, nebo z něho pochází život

Príslovia 4:23

2 Mojžišova 15:26