BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

A tatoť jest vůle toho, kterýž mne poslal, aby každý, kdož vidí Syna a věří v něho, měl život věčný. A jáť jej vzkřísím v den nejposlednější

Jan 6:40

2 Mojžišova 15:26