BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

A když ještě Petr mluvil slova tato, sstoupil Duch svatý na všecky, kteříž poslouchali slova Božího

Skutky apoštolů 10:44

2 Korintským 3:5