BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

Uval na Hospodina cestu svou, a slož v něm naději, onť zajisté všecko spraví

Žalmy 37:5

2 Korintským 3:5