BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

Slovo Kristovo přebývejž v vás bohatě se vší moudrostí; učíce a napomínajíce sebe vespolek Žalmy, a zpěvy, a písničkami duchovními, s milostí zpívajíce v srdci vašem Pánu

Koloským 3:16

2 Korintským 3:5