BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

Ovoce pak Ducha jestiť: Láska, radost, pokoj, tichost, dobrotivost, dobrota, věrnost, krotkost, středmost

Galatským 5:22

2 Korintským 3:5