BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

Hospodin Bůh tvůj u prostřed tebe mocný zachová tě, radovati se bude z tebe velice, přestane na milování svém tebe, plésati bude nad tebou s prozpěvováním, řka:

Sofoniáš 3:17

2 Korintským 3:5