BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

Ale jdeť hodina, a nyníť jest, kdyžto praví modlitebníci modliti se budou Otci v duchu a v pravdě. Neboť takových Otec hledá, aby se modlili jemu

Jan 4:23

2 Korintským 13:11