BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

Váha falešná ohavností jest Hospodinu, ale závaží pravé líbí se jemu

Príslovia 11:1
1 Korintským 6:15-17