BIBLEPAGE.NET

Четете Библията в Интернет

Стих на деня

Иод. Твоите ръце ме направиха и утвърдиха; Вразуми ме за да науча Твоите заповеди

Псалми 119:73

3 Йоаново 1:4