BIBLEPAGE.NET

Четете Библията в Интернет

Стих на деня

И тъй, где остава хвалбата? Изключена е. Чрез какъв закон? чрез закона на делата ли? Не, но чрез закона на вярата

Римляни 3:27

1 Йоаново 4:4