BIBLEPAGE.NET

Четете Библията в Интернет

Стих на деня

А на вас, които се боите от името Ми, Ще изгрее Слънцето на правдата С изцеление в крилата си; И ще излезете и се разиграете като телци из обора

Малахия 4:2

1 Йоаново 4:4