BIBLEPAGE.NET

Четете Библията в Интернет

Стих на деня

На Господа Израилевия Бог упова. Нямаше подобен нему между всичките Юдови царе, ни между ония, които бяха подир него, нито преди него

4 Царе 18:5

Евреи 11:1