BIBLEPAGE.NET

Четете Библията в Интернет

Стих на деня

Така казва Господ: Пазете правосъдие и вършете правда, Защото скоро ще дойде спасението от Мене, И правдата Ми скоро ще се открие

Исая 56:1

Колосяни 3:2