BIBLEPAGE.NET

Четете Библията в Интернет

Стих на деня

Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение, и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот, и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота

Йоан 5:24

2 Коринтяни 3:5