BIBLEPAGE.NET

Четете Библията в Интернет

Стих на деня

А моята душа ще се весели в Господа, Ще се радва в избавлението Му

Псалми 35:9

2 Коринтяни 10:4