BIBLEPAGE.NET

Четете Библията в Интернет

Стих на деня

Неточни везни са мерзост Господу; А точни грамове са угодни Нему

Притчи 11:1
1 Коринтяни 6:15-17
"Подобно и вие, жени, покорявайте се на мъжете си, така щото, даже ако някои от тях не се покоряват на словото, да се придобият без словото, чрез обходата на жените си,
като видят, че вие се обхождате със страх и чистота.
Вашето украшение да не е външно, сиреч, плетене косата, кичене със злато, или обличане със скъпи дрехи,
но скришният в сърцето живот {Гръцки: Човек.}, с нетленното украшение на кротък и тих дух, което е скъпоценно пред Бога.
Защото така някога и светите жени, които се надяваха на Бога, украсяваха себе си, като се покоряваха на мъжете си;
както Сара се покоряваше на Авраама и го наричаше господар. И вие сте нейни дъщери, ако правите добро и не се боите от никакво заплашване.
Също и вие мъже, живейте благоразумно с жените си, като с по-слаб съсъд, и отдавайте почит на тях като на сънаследници на дадения чрез благодат живот, за да не става препятствие на молитвите ви."
1 Петрово 3:1-7