BIBLEPAGE.NET

Четете Библията в Интернет

Стих на деня

А Израил ще се спаси чрез Господа с вечно спасение; Вие няма да се посрамите нито да се смутите до вечни времена

Исая 45:17

Йоан 11:25