BIBLEPAGE.NET

Четете Библията в Интернет

Стих на деня

Защото Божият гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които препятствуват на истината чрез неправда

Римляни 1:18

Йоан 11:25