BIBLEPAGE.NET

Четете Библията в Интернет

Стих на деня

Всеки, който напусне жена си, и се ожени за друга, прелюбодействува; и който се жени за напусната от мъж, той прелюбодействува

Лука 16:18
Матей 8:16-17