BIBLEPAGE.NET

Четете Библията в Интернет

Стих на деня

Давид още каза на сина си Соломона: Бъди твърд и насърчен и действувай; не бой се, нито се страхувай; защото Господ Бог, моят Бог, е с тебе; няма да те остави, нито да те напусне докле свършиш всичката работа за службата на Господния дом

1 Летописи 28:20
Еремия 9:23-24