BIBLEPAGE.NET

Четете Библията в Интернет

Стих на деня

Докато Петър още говореше тия думи, Светият Дух слезе на всички, които слушаха словото

Деяния 10:44

Исая 35:10