BIBLEPAGE.NET

Четете Библията в Интернет

Стих на деня

И духът Господен ще почива на него, Дух на мъдрост и разум, Дух на съвет и на сила, Дух на знание и на страх от Господа

Исая 11:2
Псалми 30:3-5