BIBLEPAGE.NET

Një rehatshme leximit të Biblës në internet

Vargu i Ditës

Sepse ai bëri të jetë mëkat për ne ai që nuk njihte mëkat, që ne të bëhemi drejtësia e Perëndisë në të

2 Korintasve 5:21

Veprat 5:16