BIBLEPAGE.NET

Një rehatshme leximit të Biblës në internet

Vargu i Ditës

Edhe sikur malet të zhvendoseshin dhe kodrat të luanin nga vendi, dashuria ime nuk do të largohet prej teje as besëlidhja e paqes nuk do të hiqet, thotë Zoti, që ka dhëmbshuri për ty

Isaia 54:10

Romakeve 14:17