BIBLEPAGE.NET

Një rehatshme leximit të Biblës në internet

Vargu i Ditës

Prandaj merreni të gjithë armatimin e Perëndisë, që të mund të rezistoni në ditën e mbrapshtë dhe të mbeteni më këmbë pasi t'i keni kryer çdo gjë

Efesianeve 6:12

Romakeve 12:9