BIBLEPAGE.NET

Një rehatshme leximit të Biblës në internet

Vargu i Ditës

Jepni pra fryte të denja të pendesës!

Mateu 3:8
Mateu 22:36-40