BIBLEPAGE.NET

Një rehatshme leximit të Biblës në internet

Vargu i Ditës

le ta njihni të gjithë ju dhe mbarë populli i Izraelit se kjo u bë në emër të Jezu Krishtit Nazareas, që ju e kryqëzuat dhe që Perëndia e ringjalli prej së vdekuri; me anë të tij ky njeri del para jush i shëruar plotësisht

Veprat 4:10

Lluka 2:10