BIBLEPAGE.NET

Një rehatshme leximit të Biblës në internet

Vargu i Ditës

Të shfajësuar, pra, me anë të besimit, kemi paqe me Perëndinë nëpërmjet Jezu Krishtit, Zotit tonë

Romakeve 5:1

Ligji i përtërirë 20:4