BIBLEPAGE.NET

Një rehatshme leximit të Biblës në internet

Vargu i Ditës

Por vjen ora, madje ajo ka ardhur, që adhuruesit e vërtetë ta adhurojnë Atin në frymë dhe në të vërtetën, sepse të tillë janë adhuruesit që kërkon Ati

Gjoni 4:23
Juda 1:20-21