BIBLEPAGE.NET

Një rehatshme leximit të Biblës në internet

Vargu i Ditës

Fjala e Krishtit banoftë në ju me begatinë e vet; në çdo dituri, mësoni dhe këshilloni njeri tjetrin me psalme, himne dhe këngë frymërore, duke kënduar Zotit me hir në zemrat tuaja!

Kolosianeve 3:15

Jozueu 1:9