BIBLEPAGE.NET

Një rehatshme leximit të Biblës në internet

Vargu i Ditës

Të zbatosh drejtësinë dhe paanësinë është një gjë që i pëlqen Zotit më shumë se flijimi

Fjalët e urta 21:3

Jakobi 2:5