BIBLEPAGE.NET

Një rehatshme leximit të Biblës në internet

Vargu i Ditës

Por Izraeli do të shpëtohet nga Zoti me një shpëtim të përjetshëm; ju nuk do të turpëroheni ose të hutoheni kurrë më përjetë

Isaia 45:17

Isaia 28:29