BIBLEPAGE.NET

Një rehatshme leximit të Biblës në internet

Vargu i Ditës

Më vonë Jezusi e gjeti në tempull dhe i tha: ''Ja, ti u shërove; mos mëkato më që të mos të të bëhet një gjë më e keqe''

Gjoni 5:14

Hebrenjte 11:3